biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen◄   pers ◄  

 

 

 
 


Toen de Amsterdamse wethouder voor cultuur, E. Boekman (SDAP), in 1939 zijn proefschrift ‘Overheid en Kunst in Nederland’ voltooide, leverde hij daarmee de eerste systematische studie af naar het kunst- en cultuurbeleid van vooral de centrale overheid in Nederland. De Boekmanstichting nam in 1982 het initiatief om de direct naoorlogse periode, voor wat betreft het kunst- en cultuurbeleid van de overheid, systematischer dan tot nu toe te onderzoeken. De hoeveelheid te onderzoeken materiaal is echter veel omvangrijker dan datgene waar Boekman mee geconfronteerd werd. Besloten is daarom het onder-zoek uiteen te leggen in deelstudies, die zo mogelijk ieder een deel-terrein van het kunst- en cultuurbeleid voor hun rekening nemen, waar-na op basis van die studies het ‘grote boek’ kan worden geschreven. De eerste deelstudie in het kader van dit onderzoek ligt thans voor u. Lidwien Schuitemaker heeft onderzocht in hoeverre corporatieve ideeën een rol hebben gespeeld in het overheidsbeleid op het gebied van kunst en cultuur na 1945.’


Dr. W.S.P. Fortuyn

       

 
 

 

isbn 90-84711-5-1

 

terug naar boven