biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scčnes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 

 


 


Het is de grote verdienste van Georg Lukács dat hij als filosoof een poging heeft ondernomen oorsprong en ontwikkeling van de kunsten te funderen in de praktische werkelijkheid. Zijn ‘Esthetica’ vormt het resultaat van een gedegen studie naar het filosofisch begrijpen van de kunsten als een historisch gegroeide en zich ontwikkelende activiteit.
In ‘Georg Lukács’ esthetica en realisme in de beeldende kunsten’ is de aandacht uitsluitend gericht op dat terrein van de kunsten waarover mijn kennis het grootst is, beeldende kunsten. De niet te onderschat-ten differentiaties tussen de verschillende kunsttakken maken het pro-blematisch zonder meer te generaliseren met betrekking tot de ont-wikkelingsgang daarvan. Lukács’ 'Esthetica' is door mij als klankbord gekozen omdat dit werk op het gebied van de esthetica beschou-wingen en conclusies bevat die ook vandaag de dag nog van belang zijn voor begrip van de kunsten. Vanuit het gezichtspunt van de beel-dende kunsten zal nagegaan worden in hoeverre de door Lukács in zijn 'Esthetica' ontwikkelde bepalingen vruchtbaar zijn en waar zij tot problemen aanleiding geven. 

 

isbn 90-804711-4-3

 

terug naar boven