biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 


 

 

In ‘Filosofie van het denken’ zijn opvattingen over denken onderzocht van filosofen uit verleden en heden, en de vraag hoe in het licht van moderne ontwikkelingen binnen wetenschap en maatschappij denken opgevat kan worden. Bestudeerd zijn onder meer ideeën over denken als immaterieel en materieel proces, het proces van gedachtevorming en kennisverwerving, de rol taal in het denken en kunstmatige intelli-gentie. Denken wordt in dit onderzoek opgevat als een materieel-maat-schappelijk en lichamelijk proces dat deel uitmaakt van de materie. De ontwikkeling van denken laat zien dat de mens wat hij denkt in toenemende mate kan realiseren: hij maakt gereedschappen, bouwt apparaten die zijn denken registreren, hij ontwerpt kunstmatige intel-ligentiesystemen, kan met hulpmiddelen in het verre verleden (de ruimte) kijken, zal in de toekomst middels nanotechnologie in staat zijn steeds meer operaties op microniveau uit te voeren, et cetera. Uit deze ontwikkelingen is af te leiden dat denken en materie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

 

  

isbn 90-804711-3-5

 


terug naar boven