biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scènes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 


 

Denken wordt in dit onderzoek opgevat als materieel-maatschap-pelijk en lichamelijk proces dat deel uitmaakt van de materie. De ontwikkeling van het denken laat zien dat de mens wat hij denkt in toenemende mate kan realiseren: hij maakt gereedschappen, bouwt apparaten die zijn denken registreren, hij ontwerpt kunstmatige intel-ligentiesystemen, kan met hulpmiddelen in het verre verleden (de ruimte) kijken, zal in de toekomst middels nanotechnologie in staat zijn steeds meer operaties op microniveau uit te voeren, et cetera. Uit deze ontwikkelingen is af te leiden dat denken en materie onlosma-kelijk met elkaar verbonden zijn.

 


 

isbn 90-779130-6-8

 


terug naar boven