biografie ◄   boeken ◄   filographie ◄   scčnes ◄   lezingen ◄   pers ◄  

 


 

Filographie schrift 1 bevat afbeeldingen van experimenten met filo-graphische vormen, van lijntekening tot driedimensionaal en com-binaties hiertussen. Door samenvoegen van foto en beelden ontstaan op foto’s ‘onmogelijke’ ruimtes die in de driedimensionale ruimte moeilijk uitvoerbaar zijn. Dergelijke experimenten bieden talrijke mo-gelijkheden om te bestuderen hoe wij ruimtes en objecten in ruimtes opvatten, tot hoever we deze mogelijkheden als reëel beschouwen en wanneer we grenzen beginnen te stellen en de afbeelding als onecht gaan ervaren. Hieronder is een gedeelte van pagina 20 afgebeeld. In de bovenste rij is een vlakverdeling tot stand gebracht door uit-vergroting van de vorm. In de tweede rij zijn twee vormen met elkaar gecombineerd op grotere, kleinere afstand en bovenop elkaar, waar-door de indruk van een gebeurtenis wordt gewekt. In de laatste rij is hetzelfde gedaan met de jasjes erbij.
 
 

 

     isbn 90-779130-7-6

 


terug naar boven